Nồi trộn sơn Anest Iwata

Bộ giá đỡ bơm sơn bình chứa sơn

Bộ giá đỡ bơm sơn bình chứa sơn

Bộ giá đỡ bơm sơn bình chứa sơn Bộ giá đỡ đặt bơm lên trên và có thùng chứa sơn. Thùng chứa sẽ được gắn cây khuấy...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-80DM Dung tích 80 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-80DM Dung tích 80 lít

Paint pressure tank for water-base paint ...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60DM Dung tích 60 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60DM Dung tích 60 lít

Paint pressure tank for water-base paint ...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40DM Dung tích 40 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40DM Dung tích 40 lít

Model PT-40DM Thương hiệu Anest Iwata Nhật Bản. Sản xuất tại nhà máy Anest Iwata Trung Quốc Dung tích 40 lít có...

0₫

Nồi trộn sơn PT-20DM Anest Iwata  Dung tích 20 lít

Nồi trộn sơn PT-20DM Anest Iwata Dung tích 20 lít

Model PT-20DM. Hãng sản xuất : Anest Iwata Nhật Bản Nơi sản xuất: Nhà máy Anest Iwata Trung Quốc. Đăc điểm sản phẩm: Dung tích...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DMW Dung tích 20 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DMW Dung tích 20 lít

Model PT-20DMW. Dung tích 20 lít. Đây là model đặc biệt trong dòng nồi trộn Anest Iwata. Sản phẩm có cây khuấy sơn tự động. Khác với PT-20DM...

0₫

Nồi trộn sơn Iwata PT-40DMW Dung tích 40 lít

Nồi trộn sơn Iwata PT-40DMW Dung tích 40 lít

Model PT-40DMW. Dung tích 40 lít. Đây là model đặc biệt trong dòng nồi trộn Anest Iwata. Sản phẩm có cây khuấy sơn tự động. Khác với PT-40DM...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40D Dung tích 40 lít ko motor khuấy

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40D Dung tích 40 lít ko motor khuấy

Model PT-40D. Dung tích 40 lít. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay ...

0₫

Cốc đựng sơn 2 lít Anest Iwata PC-18D-S0

Cốc đựng sơn 2 lít Anest Iwata PC-18D-S0

Model : PC-18D Hãng sản xuất : Anest Iwata Dung tích : 2 lít Không có khuấy. Trên sản phẩm sẽ ghi PC-18D Trên...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20D Dung tích 20 lít ko motor khuấy

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20D Dung tích 20 lít ko motor khuấy

Model PT-20D. Dung tích 20 lít. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay ...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10DM Dung tích 10 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10DM Dung tích 10 lít

Model PT-10DM. Dung tích 10 lít. Có cây khuấy sơn tự động ...

30.570.000₫

Nồi trộn sơn Iwata PT-10DMW Dung tích 10 lít

Nồi trộn sơn Iwata PT-10DMW Dung tích 10 lít

Model PT-10DMW. Dung tích 10 lít/phút. Có cây khuấy sơn tự động. Sản phẩm dành cho sơn gốc nước W: Water. Các chi tiết ống sơn, cánh khuấy...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10D Dung tích 10 lít ko motor khuấy

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10D Dung tích 10 lít ko motor khuấy

Model PT-10D. Dung tích 10 lít/phút. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay ...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60D Dung tích 60 lít ko motor khuấy

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60D Dung tích 60 lít ko motor khuấy

Model PT-60D. Dung tích 60 lít. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay ...

0₫