Cây khuấy sơn loại nhỏ có motor AM-7B

Motor khuấy sơn AM-7B Anest Iwata

Motor khuấy sơn AM-7B Anest Iwata

Motor khuấy sơn AM-7B Anest Iwata là motor của các cây khuấy sơn AMM-7xxx như AMM-712, AMM-724, AMM-721B, AMM-731B, AMM-722B, AMM-711, AMM-723. Motor có xuất xứ Made in...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-721

Cây khuấy sơn AMM-721

Model: AMM-721 Hãng sản xuất : Anest Iwata Xuất xứ : Nhà máy Iwata tại Đài Loan. Ứng dụng: Cây khuấy sơn AMM-721...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-731B

Cây khuấy sơn AMM-731B

Model : AMM-731B Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Cây...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-724

Cây khuấy sơn AMM-724

Model : AMM-724 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Cây...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-723

Cây khuấy sơn AMM-723

Model : AMM-723 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng :...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-711

Cây khuấy sơn AMM-711

Model : AMM-711 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Dùng...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-712

Cây khuấy sơn AMM-712

Model : AMM-712 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Dùng khuấy sơn cho thùng sơn tròn 4...

0₫