Cây khuấy sơn loại nhỏ có motor AM-7B

Cây khuấy sơn AMM-721

Cây khuấy sơn AMM-721

Model: AMM-721 Hãng sản xuất : Anest Iwata Xuất xứ : Nhà máy Iwata tại Đài Loan. Ứng dụng: Cây khuấy sơn AMM-721...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-731B

Cây khuấy sơn AMM-731B

Model : AMM-731B Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Cây...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-724

Cây khuấy sơn AMM-724

Model : AMM-724 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Cây...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-723

Cây khuấy sơn AMM-723

Model : AMM-723 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng :...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-711

Cây khuấy sơn AMM-711

Model : AMM-711 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Dùng...

0₫

Cây khuấy sơn AMM-712

Cây khuấy sơn AMM-712

Model : AMM-712 Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất : Đài Loan Ứng dụng : Dùng khuấy sơn cho thùng sơn tròn 4...

0₫