Súng phun sơn Devilbiss

SÚNG TỰ ĐỘNG DA-300-305MT-1.1 DEVIBISS

SÚNG TỰ ĐỘNG DA-300-305MT-1.1 DEVIBISS

1. Đặc điểm của Súng tự động DA-300-305MT-1.1 Súng phun sơn tự động DA-300-305MT-1.1 thuộc thương hiệu Devibiss,  chuyên sản xuất các thiết bị phun sơn, nổi bật nhất là súng phun...

0₫

DA-300-305MT-1.8

DA-300-305MT-1.8

Súng phun sơn tự động DA-300-305MT-1.8 1. Thông tin sản phẩm - Tên model:DA-300-305MT-1.8 - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản -Kiểu súng: Súng tự động loại áp lực - Lỗ phun: 1.8 mm - Áp...

0₫

DA-300-305MT-1.1

DA-300-305MT-1.1

Súng phun sơn tự động DA-300-305MT-1.1 1. Thông tin sản phẩm - Tên model: DA-300-305MT-1.1 - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản -Kiểu súng: Súng tự động  - Lỗ phun: 1.1 mm - Áp lực khí: 0.25 (MPa) -...

0₫

DA-300-305MT-0.8

DA-300-305MT-0.8

Súng phun sơn tự động DA-300-305MT-0.8 1. Thông tin sản phẩm - Tên model: DA-300-305MT-0.8 - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản -Kiểu súng: Súng tự động  - Lỗ phun: 0.8mm - Áp lực khí: 0.25...

0₫

JGX-502-143-FF(G)

JGX-502-143-FF(G)

  Súng phun sơn Devilbiss model  JGX-502-143-FF(G) 1. Thông số kỹ thuật: Hãng sản xuất: Devilbiss Xuất xứ: Nhật bản Model: JGX-502-143-FF(G) Cốc đựng sơn: cốc trên Đường kính kim phun: 1.4 mm Áp lực khí phun: 0.20(MPa) Lưu...

0₫

JGX-508-305-1.4-P

JGX-508-305-1.4-P

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-305-1.4-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JGX-508-305-1.4-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Súng ấp lực (không sử dụng cốc đựng sơn) -Lỗ phun...

0₫

JGX-508-305--1.1-P

JGX-508-305--1.1-P

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-305--1.1-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JGX-508-305--1.1-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Súng áp lực (không sử dụng cốc đựng sơn) -Lỗ phun...

0₫

JGX-508-343-1.4-S

JGX-508-343-1.4-S

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-343-1.4-S 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JGX-508-343-1.4-S - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Cốc dưới -Lỗ phun (mm): 1.4 - Độ rộng vệt phun (mm): 250 -...

0₫

JGX-508-343-1.1S

JGX-508-343-1.1S

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-343-1.1S 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JGX-508-343-1.1S - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Cốc dưới -Lỗ phun (mm): 1.1 - Độ rộng vệt phun (mm): 250 -...

0₫

JGX-508-343-1.1-G

JGX-508-343-1.1-G

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-343-1.1-G 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model:  JGX-508-343-1.1-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Cốc trên -Lỗ phun (mm): 1.1 - Độ rộng vệt phun (mm): 125 -...

0₫

JJ-207-0.8-P

JJ-207-0.8-P

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-207-0.8-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-207-0.8-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 0.8 - Kiểu cốc: Súng áp lực (không sử dụng...

0₫

JJ-207-1.3-P

JJ-207-1.3-P

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-207-1.3-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-207-1.3-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.3 - Kiểu cốc: Súng áp lực (không sử dụng...

0₫

JJ-207-1.5-P

JJ-207-1.5-P

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-207-1.5-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-207-1.5-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.5 - Kiểu cốc: Súng áp lực, không sử dụng...

0₫

JJ-205-1.5-P

JJ-205-1.5-P

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-205-1.5-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-205-1.5-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.5 - Kiểu cốc:Súng áp lực (không sử dụng cốc...

0₫

JJ-205-1.3-P

JJ-205-1.3-P

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-205-1.3-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-205-1.3-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.3 - Kiểu cốc: Súng áp lực (không dùng cốc...

0₫

JJ-205-0.8-P

JJ-205-0.8-P

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-205-0.8-P 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-205-0.8-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 0.8 - Kiểu cốc: Súng áp lực (không dùng cốc) -...

0₫

JJ-243-1.8-G

JJ-243-1.8-G

  Súng phun sơn Devilbiss model JJ-243-1.8-G 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-243-1.8-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.8 - Kiểu cốc: Cốc trên - Độ rộng vệt phun...

0₫

JJ-243-1.0-G

JJ-243-1.0-G

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-243-1.0-G 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-243-1.0-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.0 - Kiểu cốc: Cốc trên - Độ rộng vệt phun...

0₫

JJ-243-1.5-G

JJ-243-1.5-G

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-243-1.5-G 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-243-1.5-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.5 - Kiểu cốc: Cốc trên - Độ rộng vệt phun...

0₫

JJ-243-1.5-S

JJ-243-1.5-S

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-243-1.5-S 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-243-1.5-S - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.5 - Kiểu cốc: Cốc dưới - Độ rộng vệt phun...

0₫

JJ-243-1.3-S

JJ-243-1.3-S

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-243-1.3-S 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-243-1.3-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.3 - Kiểu cốc: Cốc dưới - Độ rộng vệt phun...

0₫

JJ-243-1.3-G

JJ-243-1.3-G

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-243-1.3-G 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-243-1.3-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.3 - Kiểu cốc: Cốc trên - Độ rộng vệt phun...

0₫

JJ-203-0.8-P

JJ-203-0.8-P

Súng phun sơn Devilbiss model JJ-203-0.8-P được chuyên dùng cho phun gỗ. 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JJ-203-0.8-P - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Áp lực - Độ rộng...

0₫

JGX-508-305-1.1-G

JGX-508-305-1.1-G

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-305-1.1-G được chuyên dùng cho phun gỗ. 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JGX-508-305-1.1-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Lỗ phun (mm): 1.1 - Kiểu cốc:...

0₫

JGX-508-343-1.8-S

JGX-508-343-1.8-S

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-343-1.8-S được chuyên dùng cho phun gỗ. 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JGX-508-343-1.8-S - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Cốc dưới - Độ rộng vệt...

0₫

JGX-508-343-1.4-G

JGX-508-343-1.4-G

Súng phun sơn Devilbiss model JGX-508-343-1.4-G được chuyên dùng cho phun gỗ. 1. Thông số kỹ thuật: - Tên model: JGX-508-343-1.4-G - Thương hiệu: Devilbiss - Xuất xứ: Nhật Bản - Kiểu cốc: Cốc trên - Độ rộng...

0₫