Bản đồ

Có bãi đậu xe ô tô phía sau công ty. Liên hệ 02439841505 02439841508 để được chỉ dẫn đường đi.

Chỉ dẫn đường đi: Vào ngõ 987 Ngô Gia Tự, vượt qua đường tàu, rẽ trái 200m.