Dung tích 10 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40D Dung tích 40 lít ko motor khuấy

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40D Dung tích 40 lít ko motor khuấy

Model PT-40D. Dung tích 40 lít. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay   Paint pressure tank for water-base paint   · Interior wall has been treated to resist...

0₫

Cốc đựng sơn 2 lít Anest Iwata PC-18D-S0

Cốc đựng sơn 2 lít Anest Iwata PC-18D-S0

Model : PC-18D Hãng sản xuất : Anest Iwata Dung tích : 2 lít Không có khuấy. Trên sản phẩm sẽ ghi PC-18D Trên hộp sản phẩm ghi rõ hơn là PC-18D-S0   Bạn quan tâm: Súng phun...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20D Dung tích 20 lít ko motor khuấy

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20D Dung tích 20 lít ko motor khuấy

Model PT-20D. Dung tích 20 lít. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay   Paint pressure tank for water-base paint   · Interior wall has been treated to resist...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10DM Dung tích 10 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10DM Dung tích 10 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10DM  Hãng sản xuất: Anest Iwata Nơi sản xuất: Made in China Mỗi model Anest Iwata chỉ sản xuất tại một quốc gia nhất định. PT-10DM là nồi trộn 10 lít...

0₫

Nồi trộn sơn Iwata PT-10DMW Dung tích 10 lít

Nồi trộn sơn Iwata PT-10DMW Dung tích 10 lít

Model PT-10DMW. Dung tích 10 lít/phút. Có cây khuấy sơn tự động. Sản phẩm dành cho sơn gốc nước W: Water. Các chi tiết ống sơn, chõ hút chất liệu inox. Thương...

0₫

Paint mixing pot Anest Iwata PT-10D 10 liter capacity without stirring motor

Paint mixing pot Anest Iwata PT-10D 10 liter capacity without stirring motor

Model PT-10D. Dung tích 10 lít/phút. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay Nồi trộn sơn 10     

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60D Dung tích 60 lít ko motor khuấy

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60D Dung tích 60 lít ko motor khuấy

Model PT-60D. Dung tích 60 lít. Không có cây khuấy sơn tự động. Khuấy sơn bằng cách quay tay   Paint pressure tank for water-base paint   · Interior wall has been treated to resist...

0₫