Dung tích 60 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60DM Dung tích 60 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60DM Dung tích 60 lít

Tân Hiệp Phương có đủ các loại nồi trộn sơn của Iwata, Protima, Prona với các dung tích 10 lít, 20 lít, 40 lít và 80...

0₫