Công suất 70 lít/phút

Bơm sơn Anest Iwata DDP - 160D công suất 66 lít/phút

Bơm sơn Anest Iwata DDP - 160D công suất 66 lít/phút

Bơm sơn công suất max 66 lít/phút Dùng chuyển tải sơn công nghiệp từ vị trí này sang vị trí khác. Các công ty phun vỏ điện thoại Samsung tại Việt Nam thường...

0₫