Seri WIDER2A

Súng phun sơn Wider2A-25W1 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-25W1 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-25W1 Anest Iwata Súng phun sơn lỗ phun 2.5 mm nắp chụp W1 thay thế cho WA-200-251P Made in Japan WA-200 có 4 model đổi như sau: WA-200-122P đổi sang Wider2A-12G2P WA-200-152P đổi sang Wider2A-15K2 WA-200-202P đổi sang...

7.900.000₫

Súng phun sơn Wider2A-20R2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-20R2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-20R2 Anest Iwata Súng phun sơn lỗ phun 2.0 mm nắp chụp R2 thay thế cho WA-200-202P Made in Japan WA-200 có 4 model đổi như sau: WA-200-122P đổi sang Wider2A-12G2P WA-200-152P đổi sang Wider2A-15K2 WA-200-202P...

7.900.000₫

Súng phun sơn Wider2A-15K2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-15K2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-15K2 Anest Iwata Súng phun sơn lỗ phun 1.5mm nắp chụp K2 thay thế cho WA-200-152P Made in Japan WA-200 có 4 model đổi như sau: WA-200-122P đổi sang Wider2A-12G2P WA-200-152P đổi sang Wider2A-15K2 WA-200-202P...

7.900.000₫

Súng phun sơn WIDER2A-12G2P Anest Iwata

Súng phun sơn WIDER2A-12G2P Anest Iwata

Súng phun sơn WIDER2A-12G2P Anest Iwata Model mới thay thế cho WA-200-122P ngưng sản xuất. Thông số kỹ thuật không thay đổi. Xuất xứ: Made in Japan. Thay đổi trong cấu tạo: 1. Đuôi súng dài hơn, tháo đuôi súng...

7.900.000₫