Seri WIDER2A

GFA-600-122P Anest Iwata auto spray gun

GFA-600-122P Anest Iwata auto spray gun

GFA-600-122P Anest Iwata robot spray gun Súng phun sơn tự động GFA-600-122P   Nozzle size/ Lỗ phun: 1.2 mm    Air pressure/ Áp lực khí nén: 0.2 Mpa Air consumption/ Lượng khí tiêu thụ: 600 litter/minute Fluid output/ Lượng sơn...

0₫

GFA200S10C22-08 Anest Iwata robot spray gun

GFA200S10C22-08 Anest Iwata robot spray gun

GFA200S10C22-08 Anest Iwata robot spray gun Súng phun sơn tự động GFA200S10C22-08   Nozzle size/ Lỗ phun: 0.8mm    Air pressure/ Áp lực khí nén: 0.10 Mpa Air consumption/ Lượng khí tiêu thụ: 210 litter/minute Fluid output/ Lượng sơn ra:...

0₫

GFA-200-084P Anest Iwata robot spray gun

GFA-200-084P Anest Iwata robot spray gun

GFA-200-084P Anest Iwata robot spray gun Súng phun sơn tự động GFA-200-084P Nozzle size/ Lỗ phun: 0.8mm    Air pressure/ Áp lực khí nén: 0.11 Mpa Air consumption/ Lượng khí tiêu thụ: 190 litter/minute Fluid output/ Lượng sơn ra:...

0₫

GFA-200-S2B Anest Iwata robot spray gun

GFA-200-S2B Anest Iwata robot spray gun

GFA-200-S2B  X6-10 Anest Iwata robot spray gun Súng phun sơn tự động GFA-200-S2BX6-10 Nozzle size/ Lỗ phun: 1.0mm    Air pressure/ Áp lực khí nén: 0.2 Mpa Air consumption/ Lượng khí tiêu thụ: 310 litter/minute Fluid...

0₫

Súng phun sơn Wider2A-25W1 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-25W1 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-25W1 Anest Iwata Súng phun sơn lỗ phun 2.5 mm nắp chụp W1 thay thế cho WA-200-251P Made in Japan WA-200 có 4 model đổi như sau: WA-200-122P đổi sang Wider2A-12G2P WA-200-152P đổi sang Wider2A-15K2 WA-200-202P đổi sang...

8.625.000₫

Súng phun sơn Wider2A-20R2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-20R2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-20R2 Anest Iwata Súng phun sơn lỗ phun 2.0 mm nắp chụp R2 thay thế cho WA-200-202P Made in Japan WA-200 có 4 model đổi như sau: WA-200-122P đổi sang Wider2A-12G2P WA-200-152P đổi sang Wider2A-15K2 WA-200-202P...

8.625.000₫

Súng phun sơn Wider2A-15K2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-15K2 Anest Iwata

Súng phun sơn Wider2A-15K2 Anest Iwata Súng phun sơn lỗ phun 1.5mm nắp chụp K2 thay thế cho WA-200-152P Made in Japan WA-200 có 4 model đổi như sau: WA-200-122P đổi sang Wider2A-12G2P WA-200-152P đổi sang Wider2A-15K2 WA-200-202P...

8.625.000₫

Súng phun sơn WIDER2A-12G2P Anest Iwata

Súng phun sơn WIDER2A-12G2P Anest Iwata

Súng phun sơn WIDER2A-12G2P Anest Iwata Model mới thay thế cho WA-200-122P ngưng sản xuất. Thông số kỹ thuật không thay đổi. Xuất xứ: Made in Japan. Giá 2023: 8.800.000vnd đã bao gồm VAT 10% Thay đổi trong cấu...

8.625.000₫