Quy định và hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán công ty TNHH Taishun Việt Nam áp dụng như sau:

Sản phẩm Anest Iwata luôn tính tiền theo giá có VAT, dù giá đưa lên web chưa VAT hay đã có VAT.

1. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Taishun, văn phòng Quý khách hàng.

2. Thanh toán tiền mặt qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhờ thu của Viettel, Vietstar.

3. Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản công ty được in trên hóa đơn VAT:

Tên tài khoản: Công ty TNHH Taishun Việt Nam

Số tài khoản  : 001.1.00.4116761 

Ngân hàng     : Vietcombank  - Chi nhánh Sở Giao Dịch, Thành phố Hà Nội.

4. Thanh toán qua tài khoản cá nhân trong trường hợp cần nổi tiền gấp để lấy hàng:

Tên tài khoản : Ngô Doãn Quyết

a. Ngân hàng : Techcombank chi nhánh Hoàng Gia, TP. Hà Nội

Số tài khoản : 19601039322001

b. Ngân hàng : Vietcombank chi nhánh Hà Thành, TP. Hà Nội

Số tài khoản : 0021001674371

c. Ngân hàng : Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, TP. Hà Nội

Số tài khoản : 1460205377586