Download catalogue sản phẩm

I. Link Download Catalogue sản phẩm

1. Catalogue súng phun sơn Anest Iwata (Bản Tiếng Anh)

2. Catalogue Súng phun sơn Anest Iwata (Bản Tiếng Việt)

3. Catalogue Súng phun sơn Anest Iwata chuyên dùng sơn ô tô (Bản Tiếng Việt)

4. Thiết bị- Công nghệ dành riêng cho sơn ô tô (Bản Tiếng Anh)

5. Catalogue Súng phun sơn dung dịch (Bản Tiếng Việt)

6. Catalogue air brush bút vẽ mỹ thuật Anest Iwata (Bản Tiếng Anh)

7. Catalogue bơm màng nồi trộn cây khuấy Anest Iwata (Bản Tiếng Anh)

8. Catalogue thiết bị sơn Meiji (Bản Tiếng Anh)

9. Catalogue Thiết bị sơn Prona (New 2018) (Bản Tiếng Anh)

10.Catalogue dụng cụ dùng hơi Prona (Bản Tiếng Anh)

11. Catalogue đầu nối khí nén Sang-A Korea (Bản Tiếng Anh)

II. Link Download Parts list linh kiện- Spare parts

 Parts list súng phun sơn W-50                                                           Parts list súng phun sơn W-200

Parts list súng phun sơn W-61                                                          Parts list dòng W-200-ZP               

Parts list súng phun sơn W-71                                                          Parts list Nồi trộn sơn Iwata

Parts list súng phun sơn W-77                                                          Parts list Súng phun sơn W-400

Parts list súng phun sơn W-101, B-Sho                                            Parts list dòng tự động: WA-101, WA-200, LPA-101

Parts list súng phun sơn LPH-50                                                      Parts list sereis WA-200-ZP

Parts list súng phun sơn LPH-101                                                    Parts list Cây khuấy sơn Iwata AMM-6

Parts list súng phun sơn LPH-400                                                    Part list Cây khuấy sơn Iwata AMM-7

Parts list Bơm màng

Parts list dòng Kiwami                                                                       Parts list Bút vẽ- Airbush

Parts list nồi trộn sơn 2 lít PC-18D