Dung tích 20 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DM Dung tích 20 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DM Dung tích 20 lít

Model PT-20DM. Dung tích 20 lít. Đây là model thông dụng trong dòng nồi trộn Anest Iwata. Sản phẩm có cây khuấy sơn tự động. Sơn liên tục được...

0₫

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DMW Dung tích 20 lít

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DMW Dung tích 20 lít

Model PT-20DMW. Dung tích 20 lít. Đây là model đặc biệt trong dòng nồi trộn Anest Iwata. Sản phẩm có cây khuấy sơn tự động. Khác với PT-20DM...

48.166.600₫

Nồi trộn sơn Iwata PT-40DMW Dung tích 40 lít

Nồi trộn sơn Iwata PT-40DMW Dung tích 40 lít

Model PT-40DMW. Dung tích 40 lít. Đây là model đặc biệt trong dòng nồi trộn Anest Iwata. Sản phẩm có cây khuấy sơn tự động. Khác với PT-40DM...

59.113.740₫