Súng vặn vít Prona

Súng vặn vít Prona RC-8H

Súng vặn vít Prona RC-8H

          Model RC-8H           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 6 mm(1/4")           Free Speed 8500 RPM           Max Torque 28 N.M(21 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 202 mm(8")           Air Consumption 250 l/min(9 cfm)           Weight 1 kg(2.2 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-10H

Súng vặn vít Prona RC-10H

          Model RC-10H           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 8-10 mm(5/16-3/8")           Free Speed 9500 RPM           Max Torque 42 N.M(31 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 200 mm(7 7/8")           Air Consumption 250 l/min(9 cfm)           Weight 1 kg(2.2 Ibs)   Bạn quan tâm: Súng phun sơn, súng phun sơn Iwata, bơm...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-5.8

Súng vặn vít Prona RC-5.8

Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa bao gồm thuế VAT. Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội. Vui lòng liên hệ Taishun để biết giá chính xác. Bạn...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-4.5

Súng vặn vít Prona RC-4.5

          Model RC-4.5           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 4-5 mm(5/32-3/16")           Free Speed 9000 RPM           Max Torque 14.5 N.M(11 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 176 mm(7")           Air Consumption 220 l/min(8 cfm)           Weight 0.7 kg(1.54 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-5S

Súng vặn vít Prona RC-5S

          Model RC-5S           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 3-5 mm(1/8-3/16")           Free Speed 9000 RPM           Max Torque 12.5 N.M(9 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 156 mm(6 1/10")           Air Consumption 220 l/min(8 cfm)           Weight 0.6 kg(1.32 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

0₫

Súng vặn vít Prona RP-8018A

Súng vặn vít Prona RP-8018A

          Model RP-8018A           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 6.4 mm(1/4")           Free Speed 1800 RPM           Max Torque 12 N.M(9 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 215 mm(8 1/2")           Air Consumption 140 l/min(5 cfm)           Weight 1.23 kg(2.71 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

0₫

Súng vặn vít Prona R-418B

Súng vặn vít Prona R-418B

          Model RP-418B           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 2.5-4 mm(1/10-5/32")           Free Speed 1100 RPM           Max Torque 1.6 N.M(1 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 230 mm(9")           Air Consumption 200 l/min(7 cfm)           Weight 0.67 kg(1.48 Ibs)   Bạn quan tâm: Súng phun sơn, súng phun sơn Iwata, bơm màng, máy...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-6LSP

Súng vặn vít Prona RC-6LSP

                 Model RP-6LSP           Square Drive 3/8 in           Standard Bolt Size 5-6 mm(3/16-1/14")           Free Speed 10000 RPM           Max Torque 36 N.M(30ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 180 mm(1 1/10")           Air Consumption 250 l/min(9 cfm)           Weight 1.2 kg(2.65 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-6LS

Súng vặn vít Prona RC-6LS

          Model RC-61LS           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 5-6 mm(3/16-1/4")           Free Speed 10000 RPM           Max Torque 36 N.M(27 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 180 mm(7 1/10")           Air Consumption 250 l/min(9 cfm)           Weight 1.2 kg(2.56 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

0₫

Súng vặn vít Prona RP-8008A

Súng vặn vít Prona RP-8008A

          Model RP-8008A           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 6.4 mm(1/4")           Free Speed 550 RPM           Max Torque 12 N.M(9 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 215 mm(8 1/2")           Air Consumption 140 l/min(5 cfm)           Weight 1.28 kg(2.28 Ibs)   Bạn quan tâm: Súng phun sơn, súng phun sơn Iwata, bơm...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-5SS

Súng vặn vít Prona RC-5SS

          Model RC-5SS           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 3-5 mm(1/8-3/16")           Free Speed 9000 RPM           Max Torque 12.5 N.M(9 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 156 mm(6 1/10")           Air Consumption 220 l/min(8 cfm)           Weight 0.6 kg(1.32 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-240-90

Súng vặn vít Prona RC-240-90

          Model RC-240-90           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 4-5 mm(5/32-3/16")           Free Speed 5500 RPM           Max Torque 14.5 N.M(11 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 210 mm(8 1/4")           Air Consumption 220 l/min(8 cfm)           Weight 0.9 kg(1.98 Ibs)   Bạn quan tâm: Súng phun sơn, súng phun sơn Iwata, bơm...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-6H

Súng vặn vít Prona RC-6H

          Model RC-6H           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 6 mm(1/4")           Free Speed 8500 RPM           Max Torque 23.5 N.M(17 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 200.5 mm(7 7/8")           Air Consumption 250 l/min(9 cfm)           Weight 1 kg(2.2 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-4.5S

Súng vặn vít Prona RC-4.5S

          Model RC-4.5S           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 4-5 mm(5/32-3/16")           Free Speed 9000 RPM           Max Torque 14.5 N.M(11 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 176 mm(7")           Air Consumption 220 l/min(8 cfm)           Weight 0.7 kg(1.54 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-9H

Súng vặn vít Prona RC-9H

          Model RC-9H           Square Opening 1/4 in           Standard Bolt Size 6-8 mm(1/4-5/16")           Free Speed 8500 RPM           Max Torque 36 N.M(27 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 202 mm(8")           Air Consumption 250 l/min(9 cfm)           Weight 1 kg(2.2 Ibs) Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa...

0₫

Súng vặn vít Prona RC-5.8S

Súng vặn vít Prona RC-5.8S

Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa bao gồm thuế VAT. Đã bao gồm chi phí vận chuyển. Giảm giá hơn khi khách hàng đến mua hàng trực tiếp...

0₫