Súng vặn ốc

Súng bắn ốc ngang 3/8 inch model RP-3226

Súng bắn ốc ngang 3/8 inch model RP-3226

Súng bắn ốc ngang Prona Made in Taiwan Đầu 3/8 inch Giá thanh lý 800.000vnd Lý do thanh lý: Hàng trưng bày bỏ lẫn vỏ hộp Tài liệu kỹ thuật: https://drive.google.com/file/d/0Bw9HJnuwEbdzNzhZVktOZnFON00/view    

1.100.000₫

Súng vặn ốc RP-3110C1

Súng vặn ốc RP-3110C1

          Model RP-3110C1           Square Drive 3/4 in           Standard Bolt Size 30 mm(1 3/16")           Free Speed 4985 RPM           Max Torque 1490 N.M(1100 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 227 mm( 9")           Air Consumption 168 l/min(6 cfm)           Weight 3.61 kg(7.96 Ibs)          Lưu ý: Giá trên...

5.563.000₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3002A

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3002A

          Model RP-3002A           Square Drive 1/4 in           Standard Bolt Size 10 mm(3/8")           Free Speed 300 RPM           Max Torque 34 N.M(25 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 128.3 mm(5")           Air Consumption 51 l/min(2 cfm)           Weight 0.49...

1.800.000₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3226 3/8 inch

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3226 3/8 inch

Súng vặn ốc ngang 3/8 inch Prona. Giá thông thường 1.200.000vnd Giá khuyến mại 700.000vnd            Model RP-3226           Square Drive 3/8 in           Standard Bolt Size 10 mm(3/8")           Free Speed 230 RPM           Max Torque 42 N.M(31 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 165 mm(6 1/2")          ...

700.000₫ 1.200.000₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3207A1

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3207A1

Model RP-3207A1           Square Drive 1/2 in           Standard Bolt Size 13 mm(1/2")           Free Speed 160 RPM           Max Torque 95 N.M(70 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 293 mm(11 1/2")           Air Consumption 73.6 l/min(3 cfm)           Weight 1.26 kg(2.78 lbs)        ...

1.800.000₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3228

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3228

          Model RP-3228           Square Drive 1/2 in           Standard Bolt Size 13 mm(1/2")           Free Speed 170 RPM           Max Torque 70 N.M(50 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 227 mm(9")           Air Consumption 71 l/min(3 cfm)           Weight 1.17 kg(2.58 lbs)          Lưu...

1.000.000₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3207B1

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3207B1

Model RP-3207B1           Square Drive 1/2 in           Standard Bolt Size 10mm(3/8")           Free Speed 160 RPM           Max Torque 95N.M(70 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 306 mm(12")           Air Consumption 71.4 l/min(3 cfm)           Weight 1.30 kg(2.78 lbs)          Lưu ý: Giá trên...

1.900.000₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3107A1

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3107A1

          Model RP-3107A1           Square Drive 3/8 in           Standard Bolt Size 10 mm(3/8")           Free Speed 160 RPM           Max Torque 95 N.M(70 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 293 mm(11 1/2")           Air Consumption 73.6 l/min(3 cfm)           Weight 1.26 kg(2.78 lbs)   Lưu ý: Giá trên là giá chưa bao gồm...

1.599.000₫

Súng vặn ốc RP-3125A

Súng vặn ốc RP-3125A

          Model RP-3125A           Square Drive 3/4 in           Standard Bolt Size 32 mm(1 1/4")           Free Speed 5750 RPM           Max Torque 1626 N.M(1200 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 219 mm(8 5/8")           Air Consumption 195 l/min(7 cfm)           Weight 3.15 kg(6.95 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham...

8.053.000₫

Súng vặn ốc RP-3224T

Súng vặn ốc RP-3224T

          Model RP-3224T           Square Drive 1/2 in           Standard Bolt Size 16 mm(5/8")           Free Speed 9000 RPM           Max Torque 515 N.M(380 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 166.5 mm(6 5/8")           Air Consumption 130 l/min(5 cfm)           Weight 1.24 kg(2.73 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

3.300.000₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3107B1

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3107B1

0₫

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3102A

Vặn ốc dạng vuông góc Prona RP-3102A

         Model RP-3102A           Square Drive 3/8 in           Standard Bolt Size 10 mm(3/8")           Free Speed 300 RPM           Max Torque 34 N.M(25 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 128.3 mm(5")           Air Consumption 51 l/min(2 cfm)           Weight 0.49 kg(1.08 lbs)  

1.900.000₫

Súng vặn ốc RP-3250G

Súng vặn ốc RP-3250G

          Model RP-3250G           Square Drive 1/2 in           Standard Bolt Size 16 mm(5/8")           Free Speed 7500 RPM           Max Torque 740 N.M(550 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 208 mm(8 3/16")           Air Consumption 153 l/min(5 cfm)           Weight 2.86 kg(6.31 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

3.086.000₫

Súng vặn ốc RP-4185A

Súng vặn ốc RP-4185A

          Model RP-4185A           Square Drive 1 in           Standard Bolt Size 33 mm(5/16")           Free Speed 4800 RPM           Max Torque 2500 N.M(1850 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 277 mm(11")           Air Consumption 270 l/min(10 cfm)           Weight 10.2 kg(22.49 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa...

11.472.000₫

Súng vặn ốc RP-3241T

Súng vặn ốc RP-3241T

         Model RP-3241T           Square Drive 1/2 in           Standard Bolt Size 16 mm(5/8")           Free Speed 8000 RPM           Max Torque 623 N.M(460 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 293 mm(11 1/2")           Air Consumption 184 l/min(6 cfm)           Weight 2.63 kg(5.8 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

2.100.000₫

Súng vặn ốc RP-3260T

Súng vặn ốc RP-3260T

          Model RP-3260T           Square Drive 1/2 in           Standard Bolt Size 16 mm(5/8")           Free Speed 7500 RPM           Max Torque 928 N.M(690 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 191 mm(7 1/2")           Air Consumption 133 l/min(5 cfm)           Weight 1.94 kg(4.28 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo,...

3.300.000₫

Súng bắn ốc ( bulong) Prona RP 3238A

Súng bắn ốc ( bulong) Prona RP 3238A

Súng bắn ốc ( bulong) Prona RP  -3238A Prona, Made in Taiwan Đầu súng 1/2 inch Dùng bắn ốc xe máy, ô tô con. Vui lòng liên hệ Taishun để biết giá chính xác.

2.300.000₫ 2.650.000₫

Súng vặn ốc RP-105A

Súng vặn ốc RP-105A

          Model RP-105A           Square Drive 3/8 in           Standard Bolt Size 8 mm(5/16")           Free Speed 6100 RPM           Max Torque 22~35 N.M(16~26 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 139 mm(5 1/2")           Air Consumption 68 l/min(2 cfm)           Weight 0.84 kg(1.85 Ibs)  

0₫

Súng vặn ốc RP-3110G1

Súng vặn ốc RP-3110G1

          Model RP-3110G1           Square Drive 3/4 in           Standard Bolt Size 30 mm(1 3/16")           Free Speed 5500 RPM           Max Torque 1490 N.M(1100 ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 227 mm( 9")           Air Consumption 167 l/min(6 cfm)           Weight 5.40 kg(11.9 Ibs)   Lưu ý/: Giá trên là giá tham...

5.944.500₫

Súng vặn ốc RP-3124T

Súng vặn ốc RP-3124T

          Model RP-3124T           Square Drive 3/8 in           Standard Bolt Size 13 mm(1/2")           Free Speed 9000 RPM           Max Torque 406 N.M(300ft-lbs)           Air Pressure 6.3 kg/cm²(90 psi)           Length 166.5 mm(6 5/8")           Air Consumption 130 l/min(5 cfm)           Weight 1.23 kg(2.71 Ibs)   Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo, chưa...

3.400.000₫