Máy nén khí Anest Iwata Nhật Bản độc quyền nhập khẩu bởi Anest Iwata Việt Nam. Bán máy nén khí iwata. Giá máy nén khí Iwata

Máy nén khí Anest Iwata Nhật Bản độc quyền nhập khẩu bởi Anest Iwata Việt Nam. Bán máy nén khí iwata. Giá máy nén khí Iwata

Đăng bởi: Ngô Doãn Quyết 0 Bình luận

Hiện nay tại Việt Nam có công ty Anest Iwata là công ty con của Anest Iwata Nhật Bản độc quyền nhập khẩu về Việt Nam. 

Taishun là nhà phân phối ủy quyền chính thức của hãng Anest Iwata về máy nén khí và thiết bị phun sơn.

Máy nén khí Anest Iwata được chia làm các loại sau:

A. Máy nén khí có dầu Anest Iwata

1. Máy nén khí dạng piston có dầu của Anest Iwata

2. Máy nén khí trục vít có dầu của Anest Iwata

B. Máy nén khí không dầu Anest Iwata

1. Máy nén khí Piston không dầu Anest Iwata không vỏ thùng

2. Máy nén khí pistong không dầu Anest Iwata có vỏ thùng hình hộp

3. Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata

4. Máy nén khí Claw Anest  Iwata

 

Seri và các model của máy nén khí Anest Iwata

A. Máy nén khí có dầu Anest Iwata

1. Máy nén khí dạng piston có dầu của Anest Iwata Seri TLPA

Máy nén khí Anest Iwata  piston model TLPA22B-10 công suất 2.2 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston  model TLPA37B-10 công suất 3.7 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston  model TLPA55B-10 công suất 5.5 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston model TLPA75B-10 công suất 7.5 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston model TLPA110B-10 công suất 11 KW

*-10 cho công suất làm việc 0.8-1.0 MPA

 

Máy nén khí Anest Iwata piston model TLPA22B-14 công suất 2.2 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston model TLPA37B-14 công suất 3.7 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston  model TLPA55B-14 công suất 5.5 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston  model TLPA75B-14 công suất 7.5 KW

Máy nén khí Anest Iwata piston model TLPA110B-14 công suất 11 KW

*-14 cho công suất làm việc 1.15-1.4 MPA

 

2. Máy nén khí trục vít có dầu của Anest Iwata seri LRL LRV

2.1 Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL-450 công suất 45kw 8 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL-550 công suất 55kw 9.8 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL-750 công suất 75kw 13.1 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL-900 công suất 90kw 16.8 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL-1100 công suất 110kw 20 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL-1320 công suất 132kw 23.2 m3/min

 

2.2 Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air Inverter LRV

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRV-450 công suất 45kw 7 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRV-550 công suất 55kw 9 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRV-750 công suất 75kw 11.8 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRV-900 công suất 90kw 14 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRV-1100 công suất 110kw 17.8 m3/min

Máy nén khí Anest Iwata trục vít có dầu Exact Air LRL-1320 công suất 132kw 20.7 m3/min

 

B. Máy nén khí không dầu Anest Iwata

1. Máy nén khí Piston không dầu Anest Iwata không vỏ thùng seri TFPA

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA07-10C 0.75 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA15-10 1.5 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA22-10 2.2 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA37-10 3.7 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA55-10 5.5 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA75-10 7.5 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA55-14 5.5 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA75-14 7.5 kw

Máy nén khí piston Iwata không vỏ thùng Model TFPA110-14 11 kw

2. Máy nén khí piston không dầu Anest Iwata có vỏ thùng hình khối seri CFPA

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA07-8.5 công suất 0.75 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA15-8.5 công suất 1.5 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA22-8.5 công suất 2.2 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA37-8.5 công suất  3.7 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA55-8.5 công suất 5.5 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA75-8.5 công suất 7.5 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA110-8.5 công suất 11 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA55-14 công suất 5.5 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA75-14 công suất 7.5 kw

Máy nén khí piston Iwata có vỏ thùng hình khối model CFPA110-14 công suất 11 kw

3. Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata Seri SLPA

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-07EC công suất 0.75 kw áp lực làm việc 0.6-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-15EB công suất 1.5 kw áp lực làm việc 0.65-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-22EB công suất 2.2 kw áp lực làm việc 0.65-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-37E công suất 3.7 kw áp lực làm việc 0.65-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-75E công suất 7.5 kw áp lực làm việc 0.65-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-110E công suất 11 kw áp lực làm việc 0.65-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-150E công suất 15 kw áp lực làm việc 0.65-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-15EB công suất 1.5 kw áp lực làm việc 0.65-0.8 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-220E công suất 22 kw áp lực làm việc 0.6-0.7 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-300E công suất 30 kw áp lực làm việc 0.6-0.7 Mpa

 

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-151EB công suất 1.5 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-221EB công suất 2.2 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-371E công suất 3.7 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-751E công suất 7.5 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-1101E công suất 11 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-1501E công suất 15 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-2201E công suất 22 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

Máy nén khí xoắn ốc không dầu Anest Iwata model SLPA-3001 công suất 30 kw áp lực làm việc 0.8-1.0 Mpa

4. Máy nén khí Claw Anest  Iwata Seri FRL và FRV không dầu cấp độ Zero

Máy nén khí Claw Anest Iwata model FRL-220 công suất 22 kw 3.7 m3/phút loại thường

Máy nén khí Claw Anest Iwata model FRV-220 công suất 22 kw 3.7 m3/phút loại inverter

Máy nén khí Claw Anest Iwata model FRL-370 công suất 37 kw 5.6 m3/phút loại thường

Máy nén khí Claw Anest Iwata model FRVL-220 công suất 37 kw 5.6 m3/phút loại inverter.

Taishun là nhà phân phối ủy quyền chính thức của hãng Anest Iwata nên sẽ có giá sản phẩm tốt nhất. Quý khách liên hệ để có giá ưu đãi.

Dowload catalogue sản phẩm máy nén khí Anest Iwata tiếng Anh tiếng Việt tại đây.

 

 

Tags: bút vẽ mỹ thuật chọn đầu tip đại lý chính thức anest iwata đầu típ đầu típ máy phun sơn airlesss hướng dẫn sử dụng máy nén khí máy nén khí máy nén khí mini máy nén khí mini HS08-6 máy phun sơn airless Nhà phân phối Taishun Việt Nam Tập đoàn Anest Iwata Nhật tổng giám đốc iwata tại Taishun