Bình trên W200

W200-202G Súng phun sơn

W200-202G Súng phun sơn

Súng phun sơn Iwata W-200-202G tại Sóc Trăng Súng phun sơn W200-202G Mã code linh kiện Súng phun sơn W200-202G MODEL NO. PART CODE DESCRIPTION     W-200-202G 1 93814611 AIR CAP SET W-200-202G 2 93820610 NOZZLE/NEEDLE SET W-200-202G 2-1 93524610 FLUID NOZZLE W-200-202G 2-2 93831600 FLUID NEEDLE W-200-202G 5 93827610 BODY SET G W-200-202G 5-1 93660300 AIR NIPPLE W-200-202G 5-2 93515600 FLUID NIPPLE W-200-202G 6 93840601 PATTERN ADJ. SET W-200-202G 7 93843530 AIR...

0₫

W200-152G Súng phun sơn

W200-152G Súng phun sơn

Súng phun sơn Iwata W-200-152G tại Đà Nẵng Súng phun sơn W200-152G Mã code linh kiện súng phun sơn W200-152G MODEL NO. PART CODE DESCRIPTION     W-200-152G 1 93696610 AIR CAP SET H2 W-200-152G 2 93698610 NOZZLE NEEDLE SET 15 W-200-152G 2-1 93699610 FLUID NOZZLE W-200-152G 2-2 93578530 FLUID NEEDLE SET 13 W-200-152G 5 93827610 BODY SET...

0₫

W200-151G Súng phun sơn

W200-151G Súng phun sơn

Súng phun sơn Iwata W-200-151G tại Bắc Giang Súng phun sơn W 200-151G Hãng sản xuất : Anest Iwata Nơi sản xuất: Nhật Bản Ứng dụng: Phun nội thất, kim loại, ô tô.. Lỗ phun...

0₫

W200-251G Súng phun sơn

W200-251G Súng phun sơn

Súng bắn sơn- Súng phun sơn Iwata W-200-251G tại Hà Nội Súng bắn sơn W200-251G Mã code linh kiện Súng phun sơn W200-251G MODEL NO. PART CODE DESCRIPTION     W-200-251G 1 93813611 AIR CAP SET W-200-251G 2 93819610 FLUID NOZZLE NEEDLE SET W-200-251G 2-1 93523610 FLUID NOZZLE W-200-251G 2-2 93832600 FLUID NEEDLE SET W-200-251G 5 93827610 BODY SET...

0₫