Áp lực LW

Súng phun sơn cổ dài dầu dài Anest Iwata LW-10B LW - 18B

Súng phun sơn cổ dài dầu dài Anest Iwata LW-10B LW - 18B

Súng phun sơn cổ dài dầu dài Anest Iwata Taishun hiện có sẵn nhiều model súng phun sơn cổ dài lỗ phun 1.0mm 1.8mm chiều dài 30 cm...

10.000.000₫ 15.000.000₫

Súng phun sơn cổ dài Iwata LW-10B-4530

Súng phun sơn cổ dài Iwata LW-10B-4530

Súng phun sơn cổ dài LW-10B-4530 Lỗ phun 1.0mm Áp lực Cổ dài 30cm Góc nghiêng cổ : 45 độ Ứng dụng:...

0₫