Download catalogue sản phẩm

1. Link Download Catalogue sản phẩm

Catalogue súng phun sơn Anest Iwata

Catalogue air brush bút vẽ mỹ thuật Anest Iwata

Catalogue bơm màng nồi trộn cây khuấy Anest Iwata

Thiết bị- Công nghệ dành riêng cho sơn ô tô

Catalogue thiết bị sơn Meiji

Catalogue Thiết bị sơn Prona (New 2018)

Catalogue dụng cụ dùng hơi Prona

Catalogue đầu nối khí nén Sang-A Korea

2. Link Download Parts list linh kiện- Spare parts

Parts list súng phun sơn W-50                                                          Parts list súng phun sơn W-200

Parts list súng phun sơn W-61                                                          Parts list dòng W-200-ZP               

Parts list súng phun sơn W-71                                                          Parts list Nồi trộn sơn Iwata

Parts list súng phun sơn W-77                                                          Parts list Súng phun sơn W-400

Parts list súng phun sơn W-101, B-Sho                                            Parts list dòng tự động: WA-101, WA-200, LPA-101

Parts list súng phun sơn LPH-50                                                      Parts list sereis WA-200-ZP

Parts list súng phun sơn LPH-101                                                    Parts list Cây khuấy sơn Iwata

Parts list súng phun sơn LPH-400                                                    Parts list Bơm màng

Parts list dòng Kiwami                                                                       Parts list Bút vẽ- Airbush

Parts list nồi trộn sơn 2 lít PC-18D