Dụng cụ đánh ri và tán rivet

Dụng cụ tán rive SHB/BRH

Dụng cụ tán rive SHB/BRH

Thông số kỹ thuật

0₫

Dụng cụ tán rive cơ cấu búa dòng SBH/BRH

Dụng cụ tán rive cơ cấu búa dòng SBH/BRH

Thông số kỹ thuật

0₫

Dụng cụ đục dòng BRH/UFC

Dụng cụ đục dòng BRH/UFC

Thông số kỹ thuật

0₫